Casal Friends

img

A partir dels recursos que ens ofereix l'oci treballem per millorar les habilitats socials dels joves amb la síndrome d'Asperger.

Dins aquest ámbit volem aconseguir:

- Facilitar la seva adaptació en tots els entorns socials.
- Adquirir i enfortir les seves habilitats socials i comunicatives.
- Ampliar els seus interessos.
- Participar en les activitats própies dels nois i noies de la seva edat.
- Superar els sentiments d'incomprensió i soledat.
- Establir relacions d'amistat i aprendre a mantenir-les.
- Adquirir autonomia per a gestionar el propi temps de lleure.